• 19.04.2013

  Realizacja zadań Izby Dziecka Wydziału Konwojowego KSP w ramach programu profilaktycznego autorstwa mł. asp. K. Karwowskiej „DWA ŚWIATY-JEDNA Z DRÓG-TWÓJ WYBÓR” W celu zapobiegamia niewłaściwym postawom młodzieży oraz promowania trybu życia zapewniającego zdrowie psychiczne i bezpieczeństwo dorastania.

  DWA ŚWIATY-JEDNA Z DRÓG-TWÓJ WYBÓR
 • 19.04.2013

  Izba dziecka, jest instytucjonalną formą wspomagającą wychowawczą funkcję rodzin nieletnich sprawców czynów karalnych oraz opieki krótkoterminowej. Izba jest realizatorem wstępnego procesu diagnozowania nieletnich wykazujących objawy demoralizacji.

  Witamy na stronie Policyjnej Izby Dziecka
 • 17.04.2013

  Po zatrzymaniu nieletniego przez policjantów istotne jest zapewnienie mu opieki. Nieletniemu zapewnia się także możliwość wypoczynku i snu. Bardzo istotną rolę odgrywają rozmowy indywidualne z nieletnim. Zatrzymani opisując swą sytuację życiową, problemy, pozwalają się poznać. Osoby te często szukają oparcia i zrozumienia wśród wychowawców. Wytworzenie więzi emocjonalnej między zatrzymanym, a „przełożonym” jest bardzo pomocne w kolejnych działaniach wychowawczych.

  ZAŁOŻONE I RZECZYWISTE FUNKCJE POLICYJNEJ IZBY DZIECKA

Multimedia

Fotografie
Video
Audio
Powiaty
Dzielnice